Vihdin kunnan 2023 talousarviosta

Vihdin Keskustan järjestöväki ja luottamushenkilöt kokoontuivat syksyn 2022 aikana useampaankin kertaan keskustelemaan kunnan talousarviosta vuodelle 2023.

7.11.2022 pidetyssä Vihdin valtuuston kokouksessa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Lasanen piti talousarvion käsittelyyn liittyen Keskustan ryhmäpuheen.

Puheen voit kuunnella alla olevalta videolta tai lukea videon alta.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Edellisissä puheissa oli jo erinomaisia huomioita talousarviosta. Ei tarpeen toistaa, mutta muutama nosto. Tällä kertaa henkilöstöpuolelta.

Talousarvion käsittelyssä uudet vakanssit ovat aina paljon puhetta generoiva asiakohta. Luottamushenkilöt tasapainoilevat talouden realiteettien ja palvelutarpeen välillä, samalla päivitellen lakimuutosten tuomia uusia velvoitteita. Vaikka talouden reunaehdot ovat tiukat, varsinkin suunnitelmavuosia silmälläpitäen, uskon, että nyt ehdotettavat panostukset ovat perusteltuja. Saimme sopimaan talousarvioon kauan kaivatun lukion apulaisrehtorin pestin, samoin varhaiskasvatukseen panostettiin palkkaamalla varhaiskasvatuksen asiantuntija, kolme varhaiskasvatusavustajaa ja kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Vain muutaman sivistyspuolen lisävakanssin mainitakseni. Lisäksi on erityisen hienoa, että osana kunnan pito- ja vetovoimaa, tuetaan henkilöstön kouluttautumista, tukemalla kouluttautumista lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi ja opettajasta erityisopettajaksi.

Samoin pieni korjaus yksityistieavustuksiin on varmasti paikallaan. Yksityistiet ovat elintärkeä tieverkoston hiussuonisto, niin asukkaille, mökkiläisille, kuin myös satunnaisille tienkulkijoille. Pääsääntöisesti yksityistiet ovat vielä hoitokuntien vastuulla, jolloin talkootyöllä ja maltillisilla kuluilla ylläpidetään elintärkeää infraa alueen asukkaille. Olen varma, että tässä yhteiskunnan tuella saatava vaikuttavuus on varsin hyvällä tasolla.

Ja pari sanaa talousarvioprosessista.

Paljon asiaa, lukemattomia neuvotteluita, hedelmällisiä keskusteluita siitä, mihin haluamme panostaa, ja mikä voi vielä odottaa. Voimme olla varsin tyytyväisiä lopputulokseen. Annetuissa rajoissa saimme kasattua varsin kelpo budjetin. Neuvotteluyhteys joka vallitsi luottamuselimissä, luottamuselimien välillä, virkakoneiston kanssa, poliittisissa ryhmissä, ja ryhmien ja koalitioden välillä oli rakentavaa ja yhteen hiileen puhaltavaa. Politiikassa on painotuseroja, ja niitä tuleekin olla, mutta on hienoa nähdä, kuinka toimiva keskusteluyhteys eri ryhmien välillä mahdollistaa menestyksekkään yhteisten asioiden hoidon.

Tällaisin luottavaisin ajatuksin keskustan valtuustoryhmä hyväksyy päätösehdotukset.