Tiet tarvitsevat riittävän rahoituksen

Lokakuun alussa pidetyssä Vihdin Keskustan syyskokouksessa otettiin kantaa tieverkon heikkoon kuntoon. Juuri nyt on lausuntokierroksella valtioneuvoston esitys yksityistieavustusten tukiprosenteista. 

Vihdin Keskusta esittää, että koko tieverkon kuntoon tulee kiinnittää huomiota ja korjausvelkaa on kurottava kiinni. Tieverkko tarvitsee riittävän rahoituksen, vaikka elämme haasteellisia aikoja ja kustannukset nousevat kautta linjan. 

Asetusluonnoksessa olevan ehdotuksen mukaan teiden pararantamiskohteissa enimmäistukiprosentti nousee 50:stä 70 prosenttiin, ja merkittävimmissä siltakohteissa 75:stä 85 prosenttiin. Nämä muutokset ovat kannatettavia. Samalla kannetaan kuitenkin huolta vuosittaisen, kunnan myöntävät yksityistieavustuksen pienuudesta. 

Tänä vuonna Vihdin kunnan myöntämä avustus on 16% luokkaa, samalla kun tiekunnan maksavat täyden arvonlisäveron kaikista kuluistaan. Eli jokainen alempaa tieverkkoon käytetty euro on nettotuloa yhteiskunnalle. Onkin vaara, että kunnostusavustusten ja vuosittaisten avustusten ero ei kannusta kestävään tienhoitoon, vaan ohjaa tekemään laajempia perusparannuksia vuosittaisen hoidon kustannuksella. Siksi Vihdin Keskusta esittääkin, että myös vuosittaista yksityisteiden tukea nostettaisiin nykyisestä 25%:n. Toimiva alempi tieverkko palvelee asukkaiden lisäksi mökkiläisiä, luonnossa liikkujia ja varmasti toimivat tiet ja kantavat sillat ovat myös tarpeellisia myös poikkeusoloja silmällä pitäen.

Keskustan Vihdin kuntayhdistys ry