Rakentamisen sääntelyä vapautettava

Päättyvällä valtuustokaudella rakentamisen vapauttaminen oli kantava teema. Uusi rakennusjärjestys saatiin paria pykälää lukuun ottamatta voimaan ja strateginen yleiskaava vahvistettiin. Rakennusjärjestyksessä vapautettiin mm. huvimajojen, lasiterassien ja parvekelasien rakentamista. Samoin talousrakennusten rakentaminen helpottui lupakäytäntöjen osalta. Vapauttaminen koski rakentamista niin taajamissa, kuin koko kunnan alueella. Parhaillaan hajarakentamisen periaatteet -ohjeistus on päätöksentekokoneistossa. Valmisteltu ehdotus on varsin hyvä, ja selkeyttää hajarakentamisen toimintatapoja. Paljon on saatu aikaan, mutta työtä riittää myös tulevalle valtuustokaudelle.

Suurimpana kantona kaskessa on emätilatarkastelu. Tämä lakiin perustumaton, mutta aikanaan oikeuskäytännöksi muodostunut toimintatapa nojaa ajatukseen maanomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta. Tämä yli 60 vuoden takaiseen tilajakoon perustuva rakennuspaikkojen sääntely ei vastaa kansalaisen oikeustajua. Kuntatasolla mahdollisuudet päästä emätilatarkastelusta pois ovat rajalliset, koska ELY asettaa toiminnallemme tietyt puitteet. Siksi kuntatasolla on tehtävä voitava lyhyellä aikavälillä. Emätilatarkastelun poikkileikkausvuosi on saatava lähemmäksi nykypäivää. Suunnitelma tuoda se vuoteen 2000 seuraavan kyläkaavan yhteydessä on oikea etenemistapa. Kyläkaavoja on vietävä eteenpäin, ja näin mahdollistettava uusien asukkaiden asettuminen kuntaan, oli sitten uuden asukkaan toivetila kerrostaloasunto Nummelassa tai oma tupa maaseudun rauhassa.

Meidän ei tule nähdä hajarakentamista ja taajamiin rakentamista vastakkaisina ilmiöinä vaan toisiaan täydentävinä asumismuotoina. Onhan rakentamisen monimuotoisuus osa yhteiskuntamme moniarvoisuutta ja yksilönvapautta, ja vaihtuvathan asumistoiveet myös elämäntilanteen mukaan. Emme halua survoa kansalaisia samaan muottiin muussakaan toiminnassa, joten mahdollistetaan erilaiset asumisen muodot tulevaisuudessa – vielä nykyistä paremmin. Edistetään rakentamisen vapauttamista kuntatasolla, ja edistetään tätä ylikunnallisella tasolla.

Keskustan Vihdin kuntayhdistys


(Kirjoitus on julkaistu myös Luoteis-Uusimaa -lehdessä la 29.5.2021) 

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen