Hei vihtiläinen – meillä on asiaa!

Me olemme maltillinen ja vahva vaihtoehto yhteisten asioiden hoitamiseen. Meillä Keskustassa keskustellaan, sovitaan yhdessä linjoista ja sitten tartutaan toimeen.

Me haluamme, että jatkossakin palvelut toimivat koko kunnan alueella. Nummela on luonnollinen kasvun moottori ja sen vanavedessä on kehitettävä Kirkonkylää, Ojakkalaa, Otalampea ja Vihdin rikkautta – elinvoimaisia kyliä. Rakentamista vapauttamalla tulee tarjota nykyisille ja uusille kuntalaisille monipuoliset asumismahdollisuudet. Luonto ja moderni maaseutu on vahvuutemme!

Työpaikkatontteja kaavoittamalla ja yritysten palveluja sujuvoittamalla luomme tulevan kasvun edellytyksiä. Kasvun myötä varmistamme laadukkaat palvelut.

Vihti on lapsiperhevaltainen kunta ja lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvointiin on panostettava. Toisaalta Vihti myös ikääntyy ja iäkkäille on taattava hyvät palvelut. Digitalisaation edistäminen on meille tärkeää: rakennetaan nopeat tietoliikenneyhteydet joka torppaan. Vaaliteemamme ovat viimeisellä sivulla. Seuraavalta aukeamalta löytyy mainio ehdokasjoukkomme.

Arvoisa kuntalainen! Sinä päätät, millainen porukka hoitaa yhteisiä

asioitamme seuraavat neljä vuotta.

Onko maltti valttia, vai reivataanko politiikkaa äärilaitojen ja vastakkainasettelun suuntaan?

Malttia, kokemusta ja uudistumiskykyä – sitä meillä on!

Kesäisin terveisin,

Mikko Lasanen, pj.

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen