Keskustan Vihdin kuntayhdistys ry:n vuosikokous 16.3.2022

Keskustan Vihdin kuntayhdistys ry:n vuosikokous

Aika: ke 16.3.2022 klo 18.00
Paikka: Kunnanviraston koulutusluokka, Asemantie 30, 03100 Nummela

Asialistalla eduskuntavaalit, puoluekokousedustajien valinta ja muut sääntömääräiset asiat. Tarkempi esityslista tämän viestin lopussa.

Pyydämme kaikkia osallistujia ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään 15.3. klo 20:00 mennessä: https://forms.gle/NMeDyu7qCKaopmVZ6

Toivomme ensisijaisesti osallistumista kokouspaikalla, mutta kokousta on mahdollista seurata myös etänä.

Tervetuloa Vihdin Keskustan vuosikokoukseen!

Vuosikokouksen esityslista 2022


1. Kokouksen avaus, kuntayhdistyksen puheenjohtaja


2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa


3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen työjärjestys


5. Ilmoitusasiat


6. Vaalit
Aluevaalit 23.1.2022
Keskustellaan Keskustan aluevaalikampanjasta ja vaalituloksesta kunnassa/yhdistyksen alueella sekä
kirjataan ylös huomiot seuraaviin vaaleihin valmistautumista varten.


Eduskuntavaalit 2.4.2023
Käsitellään eduskuntavaaleihin valmistautumista ja aikataulua. Oikeus nimetä ehdokkaita (enintään kaksi/yhdistys) piirin jäsenäänestykseen on Keskustan paikallisyhdistyksillä, kuntayhdistyksillä ja muilla
perusjärjestöillä.


7. Aloitteet ja lausunnot
a) käsitellään piirihallituksen pyytämät lausunnot.
b) päätetään aloitteiden tekemisestä valtuustoryhmälle, piirihallitukselle ja puoluehallitukselle.

8. Toimintakertomus vuodelta 2021
Esitetään kuntayhdistyksen ja kunnanvaltuustoryhmän toimintakertomukset vuodelta 2021 ja päätetään
niistä sekä kuullaan kertomus kirkkovaltuustoryhmän toiminnasta.


9. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 2021
Päätetään tilinpäätöksestä ja toiminnantarkastuskertomuksesta 2021.


10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2021
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2021.

11. Edustajat kokouksiin
Valitaan edustajat
a) Suomen Keskustan puoluekokoukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle (Lappeenranta 10.-12.6.2022)
Valitaan kolme (3) edustajaa ja lisäksi yksi (1) edustaja kuntayhdistyksen varsinaisten jäsenten jokaista
alkavaa 50-lukua kohden ja heille varajäsenet kaksivuotiskaudeksi.

12. Evästykset kokouksiin lähteville ja luottamushenkilöiden toimintaselostukset
Annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville paikallisyhdistyksen edustajille sekä kuullaan alueelta valittujen
kunnallisten luottamushenkilöiden toimintaselostukset.


13. Jäsenrekisteri, jäsenhankinta sekä henkilötietojen ilmoittaminen
Varmistetaan, että kuntayhdistyksen hallitus on kokouksessaan hyväksynyt uudet jäsenet ja tarkastanut jäsenlistan. Keskustellaan ja päätetään jäsenhankinnasta ja -huollosta. Päätetään kuntayhdistyksen henkilövalintojen ilmoittamisesta piirille sekä päätetään tarvittaessa nimenkirjoittajien päivittämisestä
Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).


14. Keskustelu ajankohtaisesta poliittisesta teemasta
Käydään keskustelu ajankohtaisesta valtakunnallisesta tai paikallisesta poliittisesta teemasta.


15. Kannanotto tai tiedote
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.


16. Viestintä
Päätetään kuntayhdistyksen viestinnän kehittämisestä (kotisivut, facebook-sivut, jäsenkirjeet, sähköpostit ja muut viestinnän kanavat huomioiden).


17. Muut asiat
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.


18. Kokouksen päättäminen, kokouksen puheenjohtaja