Koulukiusaaminen ei rajaudu vain kouluun – Vihdin Keskustan ryhmäpuhe 4.12.2023 valtuustossa

Vihdin Keskustan ryhmäpuheen hyvinvointiraportista ja suunnitelmasta 4.12.2023 valtuustossa piti valtuutettu Sari Metsäkivi.

”Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut, nuorisovaltuutetut, muut kuulijat

Käsittelen puheessani sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa että hyvinvointiraporttia.

Suunnitelmilla ja raporteilla on merkitystä vain silloin, kun tietoja hyödynnetään. Onkin erittäin tervetullutta, että tavoitteita on yhtenäistetty ja tiivistetty. Silloin reagointikin on helpompaa ja huolestuttaviin signaaleihin pystytään puuttumaan hanakammin, herkemmin ja nopeammin. Siihen meidän on pystyttävä.

Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat, että hyvinvointisuunnitelman kiusaamisen ehkäisemisen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamisen tavoitteet eivät ole toteutuneet.
Yläkoululaisten oppimisilmapiiri on huolestuttavan huono, ja kiusaamista on koko maan keskiarvoa enemmän, myös alaluokilla. Lisäksi vihtiläiset alakouluikäiset ja lukiolaiset ovat tyytymättömämpiä elämäänsä kuin koko Suomessa. Huolestuttavaa on myös 4. – 5.-luokkalaisten sähkösavukkeiden eli vapetuksen lisääntyminen.

Vaikuttaa siltä, että suunnitelmassa valitut toimenpiteet eivät ole riittäviä tai oikeanlaisia tai niitä ei ole viety käytännön tasolle riittävästi.
Vai onko kyse myös siitä, että toimenpiteet vaikuttavat hitaasti tai että linjat eivät ole riittävän suuria?

Esimerkiksi kiusaaminen ei rajaudu vain kouluun, vaan sitähän on paljon vapaa-ajalla ja runsaasti somessa. Myös vanhempien ja esim. harrastusten ohjaajien rooli on merkittävä. Asia on saatava kuntoon ja konkretisoitava paremmin, millaista kiusaamisen ennalta ehkäisevää työtä milläkin alueella tehdään.

Erityisesti mielenterveyden pulmat huolestuttavat. Raportista selviää, että työikäistenkin mielenterveyden ongelmat ovat edelleen lisääntyneet – ja se näkyy taatusti myös lasten arjessa. Mielenterveysasioissa pitää huomioida koko perhe. Ikäihmisten mielenterveysongelmat jäävät raportissa vähälle huomiolle, mutta huolen aihetta on sielläkin. Ja vaikka mielenterveystyö on paljolti hyvinvointialueen vastuulla, niin ennalta ehkäisevässä työssä riittää kunnalla vielä paljon kehitettävää.

Suunnitelmassa on hyviä painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä.
Myös suunnitelman ja raportin tavoitetaulukot ovat selkeitä, mutta niissä on pari ongelmaa: Toimenpiteitä olisi hyvä avata enemmän, esim. mitä konkreettista sisältyy ennalta ehkäisevään toimintaan.
Toteutumista taas ei aina selviä tärkein asia eli ovatko tavoitteet toteutuneet.

Olisi esimerkiksi tärkeää kirjata ja kiinnostavaa lukea, miten perheiden matalankynnyksen kohtaamispaikkatoiminta on toteutunut tai kuinka paljon ikäihmiset käyttävät kunnan sähköistä palvelukalenteria. Ehkä tietoa ei vielä ollut saatavilla.
Digitaalisten palveluiden kehittäminen on kirjattu myös varhaiskasvatuksen, kouluikäisten ja nuorten tavoitteisiin, mutta toteutumiin ei mitään.
Nuorisovaltuustokin on mainittu toimenpiteissä, mutta toteutumakentässä on tyhjää, vaikka monenlaista olette tehneetkin.

Hyvinvointialueen ja kunnan rajapintatyö on vielä kesken, mutta jatkossa kun asiat on saatu rullaamaan paremmin, toimenpiteet on hyvä avata paremmin ja toteutuma-palkin oltava hyvä.

Ja vielä muutamia huomioita:

Syystä tai toisesta kulttuuri-, museo- ja kirjastopalveluiden osuus niin suunnitelmassa kuin raportissakin on minimaalinen, vaikka toimintaa on runsaasti. Sen pitäisi näkyä myös näissä papereissa!

Meillä on myös paljon hyvää työtä tekeviä järjestöjä. Lasten, nuorten ja työikäisten toimenpiteissä niitä ei ole juurikaan huomioitu, mutta ikäihmisten kohdalla on. On ilahduttavaa, että ainakin raportin perusteella uusi järjestöjen hyvinvointiavustus tuottaa tulosta, ainakin ikäihmisille suunnattuja tapahtumia ja toimintaa on ollut mukavasti. Hienoa, että myös palveluliikennettä on parannettu ja reittejä lisätty. Ja kun tiedotus vielä paranee, asiakkaiden määräkin varmasti kasvaa.

Taulukon toteutumasta selviää, että 75 vuotta täyttäneistä 94,8% asuu kotona, mutta vähintäänkin yhtä tärkeä tieto olisi, kuinka suuri prosentti heistä palveluita käyttää. Ja miten tuetaan heitä, jotka ovat huonoimmassa asemassa eivätkä pysty palveluita helposti käyttämään.)

Tällaisin ajatuksin keskustan valtuustoryhmä toivottaa viranhaltijoille tsemppiä tärkeään rajapintatyöhön ja hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksen sekä hyvinvointiraportin ja odottaa korvat höröllä tuloksia niistä suunnitelmaan liittyvistä hankkeista ja uusista asioista, joista ei vielä ole tuloksia näkyvillä, kuten kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tuloksia, tietoa sib-hankkeen vaikutuksista sekä alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilun tuloksista.”