Keskustan Vihdin kuntayhdistys ry:n syyskokous 9.11.2023

KUTSU: Keskustan Vihdin kuntayhdistys ry:n syyskokous

Aika: To 9.11.2023 klo 18.00
Paikka: Cafe Neilikka, Pisteenpolku 4, Nummela

Asialistalla luottamushenkilö valintoja sekä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu suolaisen tarjottavan kera.

Tervetuloa osallistumaan!

Tulethan paikalle vain terveenä, kokousta on mahdollista seurata myös etänä. Esityslistan ja etäkokouslinkin saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@vihdinkeskusta.fi viimeistään 8.11. mennessä.

Ote yhdistyksen säännöistä:

9 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kuntayhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin yhdistys itse tai sen hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kuntayhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Viime mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokoon kutsumisesta on hallitukselle jätetty.

10 §

Kuntayhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoituksella toimialueen sanomalehdessä tai puolueen äänenkannattajassa tai jäsenkirjeellä tai sähköpostitse. Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tietoon sillä tavalla, kun yhdistyksen yleinen kokous päättää.

11 §

Kuntayhdistyksen kokouksissa on puhe- ja äänioikeus jokaisella jäsenmaksunsa 6 §:n mukaisesti suorittaneella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä. Puheoikeus yhdistyksen kokouksissa on rinnakkaisjäsenillä ja kunniajäsenillä sekä niillä muilla henkilöillä, joille kokous sen myöntää.

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

13 §

Kuntayhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,

2) todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3) hyväksytään kokouksen työjärjestys,

4) käydään keskustelu hallituksen esittämästä teemasta,

5) annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville yhdistyksen edustajille sekä kuullaan alueelta valittujen luottamushenkilöiden toimintaselostukset, sekä käsitellään jäsenten tekemät aloitteet,

6) käsitellään puoluehallituksen ja piirihallituksen pyytämät lausunnot,

7) tehdään aloitteet valtuustoryhmälle, piirihallitukselle, Keskustan maakuntahallitus- ja valtuustoryhmälle ja puoluehallitukselle,

8) päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,

9) päätetään siitä, miten kuntayhdistyksen tiedonannot toimitetaan jäsenille,

10) päätetään eri kokouksiin lähetettävien yhdistyksen edustajien matkakorvauksista sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkioista,

11) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut sekä päätetään suosituksesta kannatusmaksuksi,

12) päätetään seuraavan vuoden talousarviosta,

13) valitaan hallituksen

a) puheenjohtaja

b) varapuheenjohtaja

c) sihteeri

d) muut jäsenet ja tarvittaessa heille henkilökohtaiset varajäsenet

e) nimeää tarvittaessa valituista viestintävastaavan, jäsenvastaavan ja vaalipäällikön, sekä lähettää valittujen henkilöiden yhteystiedot piiriin

f) valitaan tarvittavien jaostojen puheenjohtajat

g) toiminnantarkastaja/tilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja

h) edustajat ja varaedustajat piirin kokouksiin siten kuin piirin säännöissä on määrätty

i) edustajat ja heille varaedustajat muihin kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus

14) käsitellään kuntayhdistyksen osallistumista muiden yhteisöjen ja järjestöjen luottamushenkilövaaleihin,

15) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.