Toimintasuunnitelma 2023

1. AATTEELLINEN JA POLIITTINEN TOIMINTA

Tavoitteena on myönteisen ja ihmisläheisen keskustalaisen ilmapiirin ylläpitäminen. 

Puolueen, piirin ja kuntayhdistyksen tavoitteita viedään eteenpäin määrätietoisesti. Vaikutamme asioihin kunnassa ja koko maakunnan alueella. Lisäksi viestimme puoluejohdolle ja piirille ne ongelmat, mitkä kulloinkin kohtaavat eri ammatti- ja ihmisryhmiä. 

Kuntayhdistys kannustaa jäseniään aloitteellisuuteen sekä kunnassa että puolueen sisällä, jotta politiikkaa saataisiin toteutettua mahdollisimman moniulotteisesti. Tällöin kunnan eri alueilla asuvien kuntalaisten asiat ja ongelmat tulisivat mahdollisimman hyvin kuntayhdistyksen päättäjien tietoisuuteen.

2. JÄRJESTÖTOIMINTA, VAALIT JA VUOSIKELLO

Vuonna 2023  järjestetään eduskuntavaalit. Alkuvuodesta kuntayhdistys panostaa vaalitapahtumien järjestämiseen ja ehdokkaiden tukemiseen. Loppuvuodesta toimimme piirin tukena presidentinvaali kampanjoinnissa ja aloitamme aktiivisen valmistautumisen vuoden 2025 kuntavaaleihin. 

Kuntayhdistys osallistuu Wuosisatamarkkinoille, sekä muihin alueella järjestettäviin tapahtumiin ja pyrkii saamaan niihin ministereitä, kansanedustajia, aluevaltuutettuja ja puoluejohtoa paikalle. Kuntayhdistyksen nimissä tehdään aloitteita ja käytetään avoimen demokratian palveluita kuten Otakantaa.fi

Kuukausikohtainen vuosikello 

Tammikuu

Hallituksen järjestäytymiskokous

Helmikuu

Eduskuntavaalitilaisuus

Maaliskuu

Eduskuntavaalitilaisuus, hallituksen kokous, vuosikokoukseen valmistautuminen

Vuosikokous

Huhtikuu

Vaalien purku tilaisuus

Toukokuu

Hallituksen kokous

Kesä-heinäkuu

Kesätauko

Elokuu

Hallituksen kokous, Wuosisatamarkkinat, Riuttarannan saunailta

Syyskuu

Kyläkierros

Lokakuu

Hallituksen kokous, syyskokoukseen valmistautuminen

Marraskuu

Syyskokous, koulutus/asiantuntija luento

Joulukuu

Jouluglögi

Tapahtumat ja tilaisuudet järjestetään huomioiden mahdolliset Covid-19 pandemiaan liittyvät rajoitukset. Osa tapahtumista pystytään toteuttamaan tarvittaessa etäyhteyksin. 

Vuosikello 

28.1.2024 Presidentinvaalit

13.4.2025 Kuntavaalit ja aluevaalit

3. KOULUTUS

Järjestämme kuntalaisille ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia, joihin pyydämme luennoimaan vaikuttajia ja eri alojen asiantuntijoita. Kannustamme jäseniä osallistumaan piirin tarjoamiin koulutuksiin erityisesti Uudenmaan ja Helsingin piirin alueella. 

4. KUNNALLISTOIMINTA

Valtuustoryhmä yhdessä kuntayhdistyksen kanssa vastaa keskustalaisen politiikan johtamisesta Vihdissä. Tämän lisäksi kannustamme luottamushenkilöitä kirjoittamaan paikallislehdissä sekä muissa medioissa.  

5. TIEDOTUSTOIMINTA

Toiminnasta tiedotetaan jäsenille pääasiallisesti sähköpostitse. Tämä lisäksi myös paikallislehdissä, Suomenmaassa, kuntayhdistyksen nettisivuilla osoitteessa www.vihdinkeskusta.fi ja Vihdin Keskustan Facebook -sivuilla. 

6. TALOUDEN HOITO

Luottamushenkilöiltä peritään puolueveroa kokousten luottamushenkilöpalkkioista syyskokouksen määrittelemän prosentin mukaisesti, henkilöjäseniltä veloitetaan jäsenmaksu, joka on valtuutettu puolueen piirin kerättäväksi, tästä summasta kuntayhdistys saa maksupalautuksena 10 euroa/henkilöjäsen. 

Käsitelty kuntayhdistyksen hallituksessa  14.09.2022 ja hyväksytty syyskokouksessa 2.10.2022.

Keskustan Vihdin kuntayhdistys ry