Valtuustoaloite nuorten päihteiden käyttöön liittyen

Tammikuun kunnanvaltuustossa koko Keskustan valtuustoryhmä allekirjoitti Eerikki Viljasen aloitteen ”Nuorten päihteiden käyttöön on puututtava, kunnan otettava vahvempi rooli ongelman ratkaisemiseksi.” Aloite sai tukea myös muilta puolueilta.

Aloitteen kokonaisuudessaan voit lukea alta.

Valtuuston kokoustallenne on nähtävillä kunnan sivuilla.

Valtuustoaloite


Nuorten päihteiden käyttöön on puututtava, kunnan on otettava vahvempi rooli ongelman ratkaisemiseksi.


Vihdissä viranomaiset ovat puhuneet nuorten huumeidenkäytöstä jo vuosia. Myös lasten vanhemmat ovat erittäin huolissaan Vihdin päihdetilanteesta, erityisesti lasten siirtyessä
yläkouluun tai toisen asteen opintoihin. Pahimmillaan lapset törmäävät päihteisiin ja niiden kauppiaisiin jo alakouluikäisinä, etenkin yhtenäiskouluissa. Yleinen kynnys päihdekokeiluihin on laskenut, matalin se on syrjäytyneiden, koulukiusattujen ja
erityislapsien kohdalla. 
 
Vuonna 2021 tehdyn koululaiskyselyn mukaan 72,9 % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista kokivat, että Vihdissä on helppo hankkia huumeita. Samaisessa kyselyssä peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista 10,8 % kertoi kokeilleensa vähintään kerran laittomia huumeita ja
toiselle asteelle siirryttäessä luku oli lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden osalta 15,3% ja ammattikouluissa 20,8 %.  Käytännön tietoa paikallisesta tilanteesta nuorten päihteiden käytön ja sitä ennaltaehkäisevien toimien osalta on haasteellista löytää, jos ei kuulu juuri oikeaan kohderyhmään. Tietämättömyys lisää huolta.
 
Aiempina vuosina kunnassa järjestetyt informaatio- ja päihdeillat ovat saaneet kiitosta. Tällaisten iltojen järjestämistä on jatkettava, mutta niiden antia on laajennettava. Jatkossa valistustyötä on kohdistettava niin yhä nuoremmille kohderyhmille, kuin kaikille
kuntalaisille. Yleisön laajentamisen lisäksi, myös tilaisuuksien sisältöä olisi hyvä laajentaa – kattamaan kaiken nuuskasta ja sähkötupakasta huumeisiin saakka.


Nyt hyvinvointialueiden aloitettua työnsä, kunnan rooli terveydenhoidon saralla on muuttunut painottuen nyt ennaltaehkäisevään työhön. Ehdotamme, että Vihdin kunta ottaa
koordinoijan roolin päihteiden vastaisessa työssä Vihdin alueella ja kokoaa yhteisen rintaman pahenevan nuorten päihdetilanteen korjaamiseksi.


Keskeistä tämän rintaman kokoamisessa on, että mukaan yhteiseen rintamaan on saatava lasten ja vanhempien lisäksi kaikki kuntalaiset. Etenkin huumeongelmiin meidän on puututtava heti ja laajalla rintamalla.


THL:n Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä julkaisi viime vuonna Huumekuolemien ehkäisyn Suomen mallin, joka sisältää suosituksia huumekuolemien ehkäisemiseksi. Tässäkin mallissa korostetaan tiedottamisen tärkeyttä niin kohderyhmien kuin koko väestön osalta.
 
On erityisen tärkeää, että kaikilla on tiedossa millaisin keinoin juuri Vihdissä voidaan jo varhaisessa vaiheessa puuttua tilanteisiin, joissa epäillään nuoren päihteiden käyttöä.

Esitämme, että Vihdin kunta toteuttaa koko väestölle suunnatun tiedotuskampanjan kunnan alueella yhteistyössä hyvinvointialueen, kolmannen sektorin toimijoiden ja viranomaisten kanssa.  
 
 
Vihdissä 23.1.2023
 
Eerikki Viljanen
 
Keskustan valtuustoryhmä