Joulukuun kunnanvaltuustossa äänestettiin kylien kaavoituksesta

Vihdin kunnanvaltuusto käsitteli maanantai illan kokouksessaan – joka oli samalla vuoden viimeinen kokous – mm. kaavoitusohjelmaa vuosille 2023-2024. Kaavoitusohjelma sisälsi elinvoimalautakunnan sekä kunnanhallituksen hyväksymän esityksen, jossa Olkkalan, Jokikunnan ja Vanjärven kylien osayleiskaavan työstäminen aloitettaisiin vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Valtuustossa tuli esiin asiaan toisenlainenkin näkemys, jonka mukaan Jokikunta-Vanjärven alue sekä Olkkala tulisi poistaa kaavoitusohjelmasta ja kunnan resurssit ohjata toisaalle.

Asiasta äänestettiin ja edellä mainittujen kylien osayleiskaavoitus jäi äänestyksen jälkeen tulevaan kaavoitusohjelmaan selvin äänin (28 puolesta, 13 vastaan, 2 tyhjää). Päätös siis tarkoittaa, että Jokikunnan, Vanjärven ja Olkkalan osayleiskaavoitus päästään aloittamaan vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Vihdin Keskusta on sitoutunut edistämään monipuolisia asuinmahdollisuuksia kylissä ja taajamissa. Tämän eteen tehdään johdonmukaisesti töitä eri lautakunnissa, kunnanhallituksessa sekä valtuustossa.

Mitä osayleiskaavoitus tarkoittaa?

Osayleiskaavan tavoitteena on kyläasutusten kehittäminen. Kaavalla määritellään tulevaisuuden maankäytön rakenne, ympäristöarvot sekä ylemmän asteiset maankäyttösuunnitelmat huomioiden. Vastaavaa suunnitelmaa työstetään jo Tervalammen, Haimoon ja Vihtijärven osalta.

Pasi Saario, kunnanvaltuutettu

Katso kokouksen tallenne:

Vihdin kunnanvaltuuston kokous 12.12.2022. Video käynnistyy kohdasta 28:16, jossa alkaa äänestys.