Päivi Suonsivu-Miettinen

Ensimmäistä kertaa Vihdissä ehdolla:

Olen Päivi Suonsivu-Miettinen, 37-vuotias 3 lapsen äiti ja lääkäri Vihdin kirkonkylältä. Vihtiläinen olen ollut vuodesta 2012 lähtien. Aiemmassa kotikaupungissa Kuopiossa toimin aktiivisesti nuoriso- ja opiskelijapolitiikassa sekä kunnallispolitiikassa Kuopion koulutuslautakunnan jäsenenä vuosina 2004-2008. Kunnallisvaaliehdokkuus on yksi tapa osallistua kansalaisyhteiskuntaan, yhteisten asioiden hoitoon.

Yhteisiä verovaroja tulee käyttää järkevästi, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Kun jaettavaa on vähän, on entistä tärkeämpää, ketkä sen jakamisesta ovat keskenään yhteistyössä päättämässä.

Kannatan yrittäjyyttä ja aktiivista osallistumista. Vihdin kunnan vahvuus on turvallisessa ja luonnonläheisessä asuinympäristössä pääkaupunkiseudun läheisyydessä.

Aiemmin vuosia Helsingissä päivittäin töissä käyneenä näen työmatkaliikenteen kohtuullisen sujuvuuden tärkeänä kunnan vetovoimatekijänä.

Kaikkien kuntalaisten, niin lasten, aikuisten ja senioreiden terveyttä tukee aktiivinen liikunta- ja muu harrastustoiminta. Kunnan tulee päätöksissään luoda hyvät edellytykset urheilu- ja harrastusseurojen sekä yritysten toiminnalle ja aktiiviselle elämäntavalle.

#meidänvihti

#vihdinkeskusta

#keskusta

#vihti

#kuntavaalit2021