Katriina Rauanmaa

Tervetuloa sivuilleni,

olen Katriina Rauanmaa, 39-vuotias neljän lapsen äiti Etelä-Nummelasta. Vaaliteemani ytimessä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sekä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy. Olen asettunut Vihdin kuntavaaleissa keskustan ehdokkaaksi nimenomaan puolustaakseni lasten ja nuorten oikeuksia. Pidän tärkeänä Vihdin kunnan elinvoiman edistämisen kannalta myös menestyvän yritystoiminnan kehittämistä sekä tuottavan kasvustrategian luomista kunnan väestönkasvun lisäämiseksi. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että rakennamme Vihdissä uusilla ratkaisuilla turvallista arkea, hyvinvointia sekä kestävän elinympäristön nykyisille ja tuleville sukupolvillemme.

Olen asettunut Vihdin kuntavaaleissa keskustan ehdokkaaksi nimenomaan puolustaakseni lasten ja nuorten oikeuksia. Vihdin kunta tarvitsee asiantuntevia päättäjiä, joiden päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Pääaineena olen opiskellut sosiaalityötä ja sivuaineina sosiaalipsykologiaa, valtio-oppia, hallintotiedettä ja johtamista. Olen täydennyskouluttautunut kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi, neuropsykiatriseksi valmentajaksi, ja opiskelen parhaillaan työnohjaajaksi. Työskentelen erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrialla, edeltäen lastenpsykiatrialla, ja lisäksi toimin sivutoimisena yrittäjänä. Olen työssäni nähnyt nuorten pahoinvoinnista ja mielenterveysongelmista aiheutuvat seuraukset yhteiskunnalle: suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä 51,5 % on mielenterveysperusteisia ja puolet mielenterveyden häiriöistä alkaa jo ennen 15. ikävuotta. Myös Vihdissä on vastattava nuorten hätähuutoon, joka kertoo yhteiskunnassa tapahtuneista muutoksista.

Haluan asua kunnassa, joka sijoittaa lapsiin. Haluan, että kunta vastaa myös niistä lapsista, joilla ei ole vanhempaa, joka taistelee riittävän tuen ja avun saamiseksi. Vihdin kunta tarvitsee asiantuntevia päättäjiä, joiden päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon. Politiikkatoimien vaikutuksista tulisi tehdä ennakollinen arviointi, ja tehtyjen päätösten vaikuttavuutta olisi mitattava myös pitkällä aikavälillä. Kunnassamme tarvitaan sekä uskallusta uusiutua että kykyä pitkän tähtäimen suunnitelmiin taloudellisesti kestävän ja elinvoimaisen kunnan rakentamiseksi. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että rakennamme kuntaa, jossa edistetään lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista. Vihdin kunta on meitä asukkaita varten.

Lisää vaaliteemoistani ja blogini löydät kotisivuiltani
https://www.katriinarauanmaa.fi/