Tuomas Nordman

Olen 38-vuotias linja-autonkuljettaja Vihdin Herrakunnalta.

Jo työn puolesta joukkoliikenne, koulukuljetukset sekä niihin liittyvät erilaiset innovaatiot ja niiden tuomat mahdollisuudet kiinnostaa.

Kaikki me liikumme tavalla tai toisella. Tehdään siitä Vihdissä mahdollisimman helppoa.

Vaaliteema:

Sujuva liikkuminen kävellen, pyörällä, omalla autolla ja julkisilla on laajassa kunnassa tärkeää meille kaikille. Pyritään tekemään siitä Vihdissä mahdollisimman helppoa meille kaikille, myös heille joilla on rajoitteita liikkumisen suhteen.

Sanon ei…

  • ruuhkamaksuille
  • tietulleille
  • kaavoituksessa liian pieniksi mitoitetuille parkkialueille
  • huonolle liikennesuunnittelulle

Sanon kyllä…

  • julkisen liikenteen kuntakokeiluille
  • erilaisille liikkumisen pilottihankkeille
  • turvallisille koulumatkoille
  • esteettömälle liikkumiselle
  • pyöräteiden kyläverkostolle