Sari Metsäkivi

www.sarimetsakivi.fi

Olen Metsäkiven Sari, 53-vuotias äiti ja opettaja Otalammelta. Minulla on kolme aikuista lasta ja yksi peruskoululainen. Olen kolmannen kauden valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen ja 2. vpj. Olen myös Suomen Keskustanaiset ry:n hallituksen jäsen sekä Uudenmaan maakuntavaltuuston vj.

Pidän tärkeänä kaiken ikäisten ennalta ehkäisevien palveluiden kehittämistä. Esimerkiksi kiireettömään hoiton on päästävä 1–2 viikossa. Lasten ja nuorten päihteiden käyttö sekä mielenterveysongelmien kasvu on huolestuttavaa, ja ongelmiin on päästävä kiinni aikaisemmin. Koulujen, varhaiskasvatuksen, etsivän nuorisotyön ja perhesosiaalityön resursseista on huolehdittava.

Vihti ikääntyy, ja yli 75-vuotiaistamme 92,9 % asuu kotona: jokaisen heistä on saatava riittävää tukea ja kuntoutusta.

Pidän arvokkaina niin isoja kuin pieniäkin taajamia sekä kyliä – niiden kaikkien arvostaminen ja kehittäminen on tärkeää asukkaiden ja Vihdin vetovoimaisuuden kannalta. Luonto ja moderni maaseutu on vahvuutemme!

Talous – perusta, joka on pidettävä kunnossa. Se turvaa hyvät peruspalvelut kaikille ja mahdollistaa kuntamme kehittämisen.