Mikko Lasanen

Olen 43 –vuotias perheenisä ja diplomi-insinööri Vihdin Haimoosta.

Poliittiset teesini ovat tiivistetysti: vastuullinen taloudenhoito, laadukkaat palvelut, rakentamisen vapauttaminen ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen.

Toimin yksityisellä sektorilla tuotetietoarkkitehtina. Vapaa-aika kuluu pitkälti kuntoliikunnan ja poliittisen toiminnan merkeissä. Olen kunnanvaltuutettu ja Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi olen Keskustan Vihdin kuntayhdistyksen puheenjohtaja, Keskustan Uudenmaan piirin hallituksen jäsen ja Keskustan puoluehallituksen varajäsen. Kyläaktiivisuuteeni kuuluu Haimoon myllytien tiehoitokunnan puheenjohtajuus ja Haimoon kyläyhdistyksen varapuheenjohtajuus.

Vaaliteemoja

Laadukkaat palvelut turvattava

 • soten siirtymävaiheessa palveluiden toimivuus
 • varmistettavasairauksien ennaltaehkäisyyn panostettava
 • koulukuljetukset toisen asteen opiskelijoille turvattava ikäihmisten
 • palveluihin tulee panostaa

Lisää työpaikkoja Vihtiin

 • Yrittäjyyden edellytyksiä tulee edistää työpaikkaomavaraisuuttaa on kohennettava
 • yrityksilletarjottava edullisia työpaikkatontteja
 • Perheiden hyvinvointiin panostettava
 • Pienten vihtiläisten päivähoitoon on turvattava riittävästi vaihtoehtoja
 • nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäistävä
 • perheiden hyvinvointia tuettava varhaisen puuttumisen mallilla

Koko kuntaa kehitettävä

 • Rakentamista haja-asutusalueille tulee helpottaa Kyläkoulut tulee säilyttää
 • Nopeiden nettiyhteyksien rakentamista edistettävä Yksityisteitä tulee avustaa nykyistä enemmän

Blogini löytyy osoitteesta  http://mikkolasanen.blogspot.com/