Oxana Kyllönen

Business Development Manager, DI, 39

Olen 13 vuotta Vihdissä asunut kahden pojan äiti.

Muutin Suomeen pienen poikani kanssa vuonna 2006 valmistuttuani Moskovan teknillisestä yliopistosta. Aloitin heti työnhaun ja sainkin paikan rakennuskonsulttitoimistosta, jossa työskentelin aluksi rakennesuunnittelijana. Tein Aalto-yliopistossa jatko-opintoja, jotka tukivat urakehitystäni ja etenin projekti-insinööriksi.

Siirryin nykyisen työnantajani suomalais-amerikkalaisen Trimblen palvelukseen vuonna 2010. Nyt olen työskennellyt siellä yli 10 vuoden ajan eri tehtävissä. Tällä hetkellä toimin business development managerina.

Vaaliteemat

Julkishallinnon digitalisaatiolla hyvinvointia ja tuottavuutta

Vihdin tulee panostaa aitoon digitalisaatioon. Palveluiden on oltava ajan tasalla ja käytettävissä kaikilla eri laitteilla. Tämä antaa oikeaa tietoa päätösten tueksi, kun palveluita kehitetään kuntalaisten tarpeiden mukaan. Erityisen tärkeää on uskaltaa Vihdissäkin automatisoida asioita ja antaa työntekijöiden keskittyä tehtäviin, joissa he ovat parhaimmillaan.

Kuntien palveluiden tulee olla kuntalaisille tehokkaita ja helposti saatavilla riippumatta ajasta tai paikasta.

Monikulttuurisuus tukee kunnan elinvoimaisuutta

Jotta kunta voi tulevaisuudessa olla elinvoimainen, tarvitaan kykyä uudistaa sen toimintakulttuuria ennakkoluulottomasti. Yhteistyöllä ja ratkaisuhakuisuudella ymmärrämme toisiamme paremmin ja saavutamme parempia tuloksia yhdessä. Kuntavaalikeskustelua voidaan käydä tiukastikin, pysyen silti asioissa. Kansainvälisellä osaamisella ja kontakteilla haluan tuoda rohkeasti oman panokseni uudistamiseen.

Monikulttuurisuuden avulla vahvistamme yhdessä kunnan elinvoimaa tulevaisuudessa.

Kuntien on panostettava lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin

Meidän on panostettava koulutusjärjestelmän laatuun: investoitava varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja myös opetukseen koulussa ja lukiossa, yhteistyöllä oppilaitosten välillä niin kuntatasolla kuin koulutusasteidenkin. Kaikille oppijoille digi-oppimisvälineet. Oppimiseroja on kurottava umpeen: matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa erot ovat kasvussa. Panostaa lukutaidon kehittymiseen, se vaikuttaa menestykseen jopa matematiikassa ja luonnontieteellisissä aineissa. Tekniikan alaa on tehtävä helpommin lähestyttäväksi.

Tehdään tekniikan alaa tunnetummaksi ja helpommin lähestyttäväksi nuorisolle.Themes in English

Digitalisation for efficiency of public services for the prosperity of citizens

Vihti must invest in real digitalisation. Public services must be easily available, modern and work on all kinds of devices. This will also help to provide the correct information to support decisions when services are developed further according to the needs of local residents. We should dare to automate things in Vihti as well and let people focus on the tasks where they are at their best.

Municipal services must be efficient and easily accessible to citizens, regardless of time or place.

Multiculturalism to support the spirit of municipality

To be vibrant in the future, our municipality needs to be able to work together with different cultures without prejudice. Through cooperation and the approach for solutions from different angles, experience and backgrounds, we will learn to understand each other better and will achieve better results. With many years of experience of working in international teams and global organizations or living in other countries like Russia, the United States and Great Britain, I want to make my own contribution to reform the cultural atmosphere and help us to be working for a better future as one team.

Through multiculturalism, together we will strengthen the vibrant vitality of the municipality in the future.

We must invest in the education and well-being of children and young people

We need to invest in the quality of the education system: invest in preschool and school education, through cooperation between educational institutions at both municipal and education levels. We need to provide digital tools for all students. Gaps in learning need to be closed: differences in mathematics and science skills are growing between children. We need to invest in improving literacy, as it contributes to success even in mathematics and science subjects in the future.

The field of technology and the exact science needs to be made easier accessible for our children.