Tiina Kontio

Olen Tiina Kontio, keski-ikäinen kahden nuoren äiti Nummelasta.

Olen tottunut tarttumaan toimeen, joten ehdokkaaksi lähteminen oli minulle luonteva valinta. Tällä valtuustokaudella olen toiminut kaavoitus- ja teknisen lautakunnan jäsenenä sekä varavaltuutettuna.

Kuluvalla lautakuntakaudella minulle merkityksellisiä asioita on ollut erityisesti vaikuttaminen useisiin kaava-alueisiin yrittämisen edellytyksiä kasvattaen. Uskon että Vihdin kunnan elinvoimaisuuden lisäämisessä eritysesti yritysten sijoittumisessa kuntaamme on valtava merkitys ja tälle tulee luoda mahdollisuus kaavoituksen keinoin.

Kuntalaisia tulee kuulla paikallisissa asioissa ja päätöksiä valmisteltaessa entistä enemmän ja monipuolisemmin

Minulle paikallispolitiikka on kuntalaisten arjen asioiden hoitamista sekä kunnan elinvoimaisuuden, pitovoiman kasvattamista vahvalla yhteistyöllä kuntalaisten ja kaikkien puolueiden edustajien kanssa.

”Vihdin kirkonkylä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja ainutlaatuinen kertoen tarinaa Vihdistä niin uusille kuin useiden sukupolvien vihtiläisille.”

Koen tärkeänä, että kunnan tiloissa tulee voida asioida, työskennellä, opiskella sekä harrastaa jatkossakin turvallisesti varmistaen tilojen monipuolinen käyttö tulevaisuudessakin.

Etätyöskentelytilojen sijoittamisessa on hyvä huomioida kuntamme osalta, että ne palvelevat mahdollisimman laajasti. Siksi näen tärkeänä, että Nummelan lisäksi etätyötila löytyisi myös Vihdin kirkonkylältä palvellen kuntamme pohjoista aluetta. Lisäksi koulujen monikäyttöisyyttä ja käyttöastetta tulee tarkastella siten, että turvataan kylien harrastusmahdollisuudet muksusta muoriin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hiidenvesi tarjoaa upeita elämyksiä liikkua vesillä monin eri tavoin.”

Arkityössäni toimin asiakkuuspäällikkönä sähkönsiirtoyhtiössä ja vapaa-aikana minut löytää takuuvarmasti piha- tai rakennustöistä riippuen vuodenajasta. Hiihtäminen ja liikkuminen luonnossa pitävät mielen kirkkaana ja auttavat jaksamaan arjessa.